Beginpagina » Oertypen

Denk hierbij aan de niet FCI rassen zoals:

 Northern Inuit - Coydog - Indian Dog -  Alaskan Husky - kruisingen met de Oertypen en straathonden met soort gelijk uiterlijk en karakter.

FCI rassen (rasgoep 5):
 Lappenhond - Elandhond - Laika - Canaänhond - Groenlandhond - Västgötaspets, Husky, Malamute, etc.