Homepage » Voorstellen & Doelstelling

Mijn naam is Vera, Kynoloog en gedragsbegeleider met een specialisatie in Wolfhonden en Oertypen.        

 Via St. Kynolanguage zet ik me, met een team van vrijwiliigers,

             in  voor alle Wolfhonden of kruisingen hiermee

             die onze hulp nodig hebben.

Denk hierbij aan:

                                    * Eigenaren begeleiden omtrent het gedrag om

                                         herplaatsing te voorkomen of juist na herplaatsing.

                                    * Bemiddelen en nabegeleiding voor herplaatsers als dit toch de beste

                                        optie is.  

                                    * Voorlichting geven over het houden van Wolfhonden, de

                                       verschillende rassen, aanschaf, voeding,  etc.  

                                    * De Wolfhonden van a naar b brengen. 

                                    * (Tijdelijke) opvang binnen ons netwerk vinden bij spoed. 

                                    * De Wolfhond vrij krijgen uit een asiel of inbeslagname. 

Kortom St.Kynolanguage doet er alles aan wat er op dat moment gevraagd wordt om tot een passende oplossing te komen voor de Wolfhond.  

Alle opbrengsten die via Kynolanguage binnen komen door donaties, gedragsbegeleiding, lezingen, puppy-karaktertesten (Herders, Wolfhonden en Oertypen) en workshops komen dan ook voornamelijk ten goede aan de Wolfhonden.


 Opleiding                                                            Ervaring

- Dieren EHBO en -Verzorging                 - 13 jr. Dierenambulance 3 jr. centrale

 - KK 1                                                             -2 jr. Hertenkamp

-  Kynologisch Instructeur                         - 2 jr. Amivedie voor ZHZ

- Puppytrainer                                              - 1,5 jr. kattenasiel & nacontrolle honden en katten

- Praktijkbegeleider                                     - 9 jr. eigen dierenopvang met - ambulance 

- Gedragstester                                             - 10 jr. Kynologisch instructeur gedragsbegeleider (reeds)

- HKB '99  (geen examen i.v.m. te lange stage bij asiel of pension waardoor mijn eigen honden te lang

   alleen zouden zijn. Stage bij de dierenarts en theorie wel voltooit)                                                       


Samen met met mijn man Robert hebben we een schitterende roedel

Wolfhonden, een Chihuahua en de katten.

21369148_1829979577044551_1994147605068469166_n-1.jpg